Zalaegerszegi Mindszenty József Ált. Isk., Gim. és Kol.

Tapasztaltam, ha hetedik-nyolcadik osztályos diákokat is sikerült bevonnom a gimnáziumi fizika szakkör munkájába, akkor ők többnyire nálunk folytatták középiskolai tanulmányaikat. A későbbiekben ők alkották azt a „magot”, amelyre lehetett építeni a gimnáziumi fizika oktatást. Most szükségét érzem már az alsó tagozatos diákok szimpátiáját is megnyerni a fizikának. Eredményesebb a „küzdelem”, ha az ismereteket játékosan, felsőbb évfolyamos diáktársaiktól kapják. Ez a kommunikációs kapcsolat mindkét korosztály épülésére szolgál. Az iskolánkban működő általános iskola és gimnázium erre kiváló lehetőséget biztosít.
Önkéntesen jelentkező gimnáziumi tanulókat vártam a kísérletek bemutatására. Célunk volt, hogy a játékos fizika interaktív módon jelenjen meg.
A borszeszégővel fűtött, pöfögő gőzgép forgó kerekét baleset-megelőzés végett csak nézni volt szabad, a többi kísérletet felügyelet mellett a kisdiákok maguk is elvégezhették. A működés elvére kaptak rövid magyarázatot.
Összeállíthattak egyszerű tekercsből ceruzaelemmel működő, forgó kismotort, mágneses alagútban mozgó mágneses „kisvonatot” - vagyis lineáris motort -, lőhettek krumpli-puskával, átsétálhattak a kertrendezéskor feldarabolt akáckarókból helyben épített Leonardo-hídon. Élmény volt tapasztalniuk, ahogy a víz felületi feszültségének változása mozgásba hozza az alufix „hajót”. A szappanhártya felületi feszültsége kifeszíti a cérnahurkot, de óriásbuborékot is fújhattak. Állíthattak össze egyszerű áramkört citromelemekből, Cartesius-búvárt letört gyufafejekből, behangolt zenélő üvegpoharakon pedig megszólalhatott a Törökinduló egy részlete. Kipróbálhatták evő¬eszközök (villák) egyensúlyoztatását egy pohár szélén. Végezhettek öntözéssel gyors ”virágnövesztését”: láthatták, amint a felhajtóerő növeli a vízből kiálló virágszár hosszát. Népszerűek voltak a lufival történő foglalatosságok. Most Barkácsoltak lufiból dudát, szívószálból sípot ill. rakétaelv alapján működő forgattyút.
A túlzsúfoltság elkerülése érdekében a kisdiákok előre egyeztetett időrendben kisebb csoportokban érkeztek a helyszínre. Így egyéni ténykedéseket is figyelemmel lehetett kísérni. Gimnazista diákjaink odaadó türelemmel fogadták a kicsik érdeklődését. Jó hangulatú délutánunk volt.
Zalaegerszeg, 2017. május 10. - Jáki-Takács Mária