Kondenzátor és tekercs egyen- és váltóáramú viselkedése, RLC kör

 1. Kondenzátor egyenáramú viselkedése. Töltési és kisütési I(t), U(t) karakterisztikák.

  Kétféle C és kétféle R (töltéskor és kisütéskor ugyanaz) használata: R,C; 2R,C; R,2C; 2R,2C;

  Az exponenciális görbék elemzése, a felezési idők leolvasása.

  A kondenzátor egyenáramú viselkedésének megragadása.

 2. Vasmagos tekercs (induktivitás) egyenáramú viselkedése. Be- és kikapcsolási U(t), I(t) karakterisztikák.

  Az LR kör egyenáramú viselkedése.

 3. Kondenzátor váltóáramú viselkedése 50 Hz-es váltóáram esetén. Az I(t), U(t) szinuszfüggvények fáziseltolódásának leolvasása NOVA 5000 Multilab programmal.
 4. Kondenzátor váltóáramú viselkedése RC körben funkciógenerátorral előállított különböző frekvenciákon kétsugaras oszcilloszkóppal vizsgálva U(C) és I(C) (= U(R)/R) függvények összehasonlításával. A kondenzátor váltóáramú (kapacitív) ellenállása frekvenciafüggésének vizsgálata.
 5. Vasmagos tekercs váltóáramú viselkedése 50 Hz-es váltóáram esetén. Az U(t), I(t) szinuszfüggvények fáziseltolódásának leolvasása NOVA 5000 Multilab programmal.
 6. LR kör vizsgálata kétsugaras oszcilloszkóppal, az induktív ellenállás frekvenciafüggésének vizsgálata funkciógenerátorral előállított különbözőm frekvenciákon.
 7. Soros RLC kör vizsgálata funkciógenerátorral, oszcilloszkóppal. A rezonancia frekvencia közelítő meghatározása méréssel.

  Az ideális kondenzátor és a „veszteséges” tekercs mérési tapasztalatainak elemzése.

  A kondenzátorra és a tekercsre jellemző fizika mennyiségek, elektromágneses törvények antiszimmetriája.

   

Rendező (személy/szervezet/iskola...): 
Budapest IX. Leövey Klára Gimnázium, Leövey Labor
Helyszín: 
Bp. IX. Vendel u. 1.
Kapcsolattartó: 
Barabás Péter laborvezető, fizika labortanár
Kapcsolattartó email címe: 
barabas56@gmail.com
A fizika mindenkié program napján mikor tervezi az eseményt?: 
2018.04.20. 11-16 óráig.