A fizika mindenkié 4.0 a Leövey laborban

Ezúttal az elektrodinamika témakörben a kondenzátor és a tekercs tulajdonságait és antiszimmetriáját vizsgáltuk egyenáramú és váltóáramú körben. A korábbiaktól némileg eltérően nem mérési adatok sokaságát foglaltuk táblázatba, hanem a viselkedésükre jellemző függvények képeit vizsgáltuk, illetve elemeztük. Bevezetésként még néhány alapkísérletet végezhettek el a diákok az elektromágneses mozgási és nyugalmi indukció témakörében, valamint a Lenz törvényt is vizsgálhatták érdekes kísérleti eszközökkel.
A kondenzátor és a tekercs  egyenáramú be/ki kapcsolási , majd 50 Hz-es váltóáramú feszültség és áramfüggvényeit elemeztük, melyet a NOVA 5000 Multilab-hoz tartozó feszültség- és árammérő szenzorok mérési adatainak  mintavételezésével rajzolt ki a mérési program. Függvénygenerátorral 100 Hz – 200 kHz-es tartományban RC majd LC körben – az R-en megjelenő feszültséget vizsgáltuk oszcilloszkópon. Végezetül soros RLC körben az R-en mérhető feszültségből – oszcilloszkópon az aktuális frekvenciájú szinusz-függvény amplitúdójának vizsgálatából – egy rezonancia frekvencia sávot állapítottunk meg.
Igen sok diákunk részt vett a kísérletezésben, továbbá a Jedlik partner laborunk fizika fakultációsai is csatlakoztak projektünkhöz.
A mérési tapasztalatok alapos elemzése után megfogalmaztuk a kondenzátor és a tekercs legfontosabb elektromos (mágneses) jellemzőit, különös tekintettel az antiszimmetriákra.