Eger-Varázstorony

Varázstorony - Eger

2015 a Fény Nemzetközi éve kapcsán Egerben, a Varázstoronyban is megrendezésre került A fizika mindenkié országos program. Az érdeklődőket 10 órától 22 óráig számos érdekes és változatos programmal vártuk. A rendezvényt a Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a TÁMOP 3.2.8B-12/1-2012-0042 „Specula csillagvizsgáló múzeumpedagógiai programjainak megvalósítása” című pályázat támogatta.

Látogatóink egész nap a „fény” jegyében tartott rendhagyó órákon vehettek rész. A különleges előadások során szerettük volna megismertetni vendégeinkkel a „fény” kapcsolatát nem csak a fizikával, hanem a kémiával, biológiával és a csillagászattal.

1. Rendhagyó órák a fény jegyében  - Az ezerarcú fény csodái

Mi a fény? Hogyan viselkedik? Látható, érezhető? A fény néhány hullám tulajdonságának bemutatása az ultraibolya, az infravörös és a látható tartomány hullámhosszán.

„Legyen világosság!”

A fény keletkezése; A fény színei (különböző fényforrások spektrumai); A fény meghajlítása – az optikai kábel; A fény és anyag kölcsönhatása (fényelektromos hatás);  Játék a lézerfénnyel – lézeres mini optikai show.

Optikai illúziók

Látási illúziók nélkül nem létezne képzőművészet. Ezen az előadáson a látási illúziók különböző típusait mutattuk be, csak néhány példa: hamis perspektívák, anamorfózisok, az op-art (Vasarely) néhány remekműve, képzeletünk keltette hamis illúziók stb. Elárultuk, hogyan kell képzőművészeti alkotásokat nézni, hogy a lehető legtökéletesebb perspektíva-illúziót kapjuk.

Az égbolt fényei

Diaképes előadásban megtudhattuk, hogy miről mesél a Nap, a Hold és a bolygók fénye. Megismertük a Tejút csillagainak sokféleségét és azt is miről árulkodik a távolról érkező csillagfény.

Miértek a csillagok között

Hová tűnnek nappal a csillagok? Miért hunyorognak? Miért sötét a világűr? Számos kérdésre kaphattunk választ a Nap, a bolygók, a csillagok világából néhány egyszerű kísérlet elvégzésével.

 „Fényhozó”

Olyan kémiai reakciókat mutattunk be, melyek energiája fény formájában szabadul fel (kemilumineszcencia), megnéztük, hogyan módosítható a kisugárzott fény energiája, továbbá példákat láttunk különféle, fénytüneménnyel kísért reakciókra és a gázégő lángját is „kiszíneztük”.

„Fényevő vizek”

Fényviszonyok a sekély és mély vizekben, a látható fény lejutása a különböző vízmélységekbe. Világító baktériumok („élőfény”), világító medúzák és a fluoreszcencia jelensége. Mélytengeri élőlények a sötétség birodalmában, a világító szervek és a túlélés kapcsolata.

A fény, mint környezeti tényező

A Föld fényviszonyainak spektrális összetétel változása az ózonréteg elvékonyodásának következtében. Fényszennyezés és káros hatásai az élő szervezetekre.

Fény és kémia

A fény szerepe a kémiában: bemutatunk fény hatására lejátszódó folyamatokat, megnéztük, hogyan lehet kémiai úton fényt létrehozni és hogy mire használható még a kémiában az anyag és a fény kölcsönhatása.

2. A Fény éve jegyében négy tablókiállítást készítettünk, melyek között vannak egész évben látogathatók és vannak időszakosak. Ezek az alábbiak:

Üstökösök a Naprendszerben

Heves Megye 7. osztályos tanulóinak tablókiállítása.

Optikai illúziók

Tablókon mutatunk be olyan, szemünket és agyunkat próbára tevő, valójában állóképeket, amik azt hitetik el velünk, hogy mozognak.

Napfényből energia

A kiállítás a napenergia-hasznosítás 2500 éves történetét és a modern napenergia-eszközöket mutatja be. Hangsúlyosan jelenik meg a megújuló energiaforrások fontossága, korunk globális problémái – a környezetszennyezés és a globális felmelegedés – tükrében.

Fény a képzőművészetben

A fény megjelenítése a festészetben és a fotóművészetben magától értetődő; a kiállítás a különleges fényjelenségek (szivárvány, Tyndall-sugarak, sarki fények, stb.) fotó- és képzőművészeti ábrázolásaiból mutat be néhányat, a különböző korokból.

3. A rendhagyó órák mellett a nagy érdeklődést kiváltó „Csillagos égbolt titkai” című planetáriumi műsor is várta az érdeklődőket.

4. A programokat igyekeztünk olyan módon összeállítani, hogy a legkisebbektől a nyugdíjas korosztályig mindenkit meg tudjunk szólítani. Így a kisebbeket „Készítsünk Napórát!” című manuális gyermekfoglalkoztató programmal vártuk.

5. A délelőtti és délutáni órákban folyamatosan működött a Varázsterem, ahol interaktív kísérletezés folyt, fogadtunk látogatókat a Camera Obscurába (Periszkóp), valamint a Panoráma teraszra. Mindkét utóbbi program a város nevezetességeinek bemutatásáról szólt. 

6. Az esti órákban a panoráma terasz fogadta a látogatókat, ahol vendégeink esti lézeres városbemutatón vehettek részt. A bemutató során egy csillagászati lézerrel festettük meg a város nevezetes épületeinek homlokzatát – Bazilika, egri Vár, Minorita templom, Minaret – és eközben az egyes épületek és a város történelméről is szó esett.

7. A távcsöves megfigyelés során a távcsövek célkeresztjébe a Jupiter és holdjai kerültek.

A programok jelentős számú érdeklődőt (kb. 500 fő) vonzottak a Varázstoronyba.