Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

,,Kutass-kísérletezz!” 2017. április 21.

Iskolánkban hagyományává vált a minden évben megrendezésre kerülő városi természettudományi találkozó. De nemcsak itt, hanem a városnak is hagyományává tettük, sőt 3. éve, hogy a MTA tiszteletbeli meghívottjai lettünk, a fizika mindenkié” programunkban. Büszkék lehetünk arra, hogy találkozóinkról képeket láthatunk és beszámolókat olvashatunk a MTA honlapján. Idén ezt a találkozót április 21.-én tartottuk.

Miért választottam és próbálom ezt a formát, hogy. Kutass-kísérletezz!”?

Ahogyan dr. Patkós András fizikus egyetemi tanár írja az Elbűvölt fizikus című könyvében, a fizika egyre bonyolultabbá vállig, egyre nehezebb megtanulni. ,,Egyetlen fizikus számára immár elérhetetlen a fizika egészének tudása. Ez a bonyolultság veszélyezteti a természettudomány jövőjét. Ha elveszítjük az áttekinthetőséget akkor az iránta való érdeklődésünket is elveszítjük. Ha pedig az ifjú tehetségek nem tanulnak természettudományt, akkor lezárul a fizika fejlődése” nos, én úgy gondolom, hogy az iskolai kísérletezés és ennek a fenntartása fontos, hogy a tanuló ezeken keresztül kapjon magyarázatot a természet törvényeire. Egyesek tehát az elméleti mások a kutatás iránti kedvüket fejlesztik. Ha egy iskola egy-két ilyen tanulót ad esetünkben a négy iskola 8-10 főt, akik a kutatás területén folytatják tanulmányaikat pl. csak iskolánkból Tímár Barnabás Dragchsitz Xavér Puskás Tivadar távköz. szk, akik azóta is, hogy tanulmányaikat befejezték visszajárnak és segítenek a többieknek a fizika szakkörökön. Szikora Georgina szorgalmával és médiaismeretével az Európa 2000 tanulója nagy szerepet vállal az elvégzett kísérletek dokumentálásában. Tehát csak őket említve már megérte e találkozók szervezése, hogy tudásunkat hatásosan a társadalmat pozitív cselekvésre ösztönözve adjuk át.

Mivel a fizika órák túl rövidek a kísérletek elvégzéséhez, a délutáni szakkörön ezeket sikerül kisebb csoportban elvégezni és a következő órán, videón bemutatni. Sokat segíti a tanulókat a tananyag jobb megértésben, társaik elfogadásában és elismerésében.

Amint a mellékelt képek is mutatják a város tanulóinak kísérletező kedvű diákjai nagyon jól érezték magukat.

Az általuk bemutatott kísérletek után sor került a Tungsram-pályázaton elnyert kísérleti eszköz bemutatására is, mely a fényforrások fényeloszlásának, fényteljesítményének és hatásfokának a mérésére szolgál.(lásd mellékelt képek).

Ezúttal köszönjük a Tungsram Schréder Zrt. felajánlását a mérési eszközre.

A tanulókat négy kategóriában értékeltük, de senki sem távozott oklevél és egy kis figyelmesség nélkül.

1.Legtudományosabb kísérletet bemutató tanuló: Seregély Luca 7. osztály Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor Általános iskola

2.Legötletesebb kísérletet: Török Lilla 8. osztályos tanuló Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola mutatta be

3.Legmunkásabb kísérlet: Faragó Richárd 8. osztályos tanuló Dunaharaszti II Rákóczi Ferenc Általános Iskola

4.Leglátványosabb kísérletéért díjaztuk: Tóth Ágoston7. osztályos tanulót a Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnáziumból

Különdíjban részesült Centnár Lorina 7.osztály a Dunaharaszti II Rákóczi Ferenc Általános iskola tanulója.

A találkozón közel 30.tanuló és 6 tanár vett részt. Mindenkit a részvételéért elismerő oklevéllel és kis ajándék notesszel jutalmaztunk.

Szeretném, ha mindez a jövőben is megvalósulna és itt Dunaharasztiban mindig lennének olyan igényes tanárok, akik szüntelenül törekednének arra, hogy a magyarság ne veszítse el a természettudományos műveltség iránti szép képességét.

Székely-Simon Mária fizika szakos tanár