Adatbázis

 • Rendező:
  Varázstorony
  Helyszín:
  Eger, Eszterházy tér. 1.
  Kapcsolattartó:
  Vida József
  Kapcsolattartó email címe:
  vidajo@ektf.hu
  Tervezett időpont:
  10.00-19.00
  Leírás:

  Az égbolt fényei 18.00-18.45

  Diaképes előadásban megtudhatjuk, hogy miről mesél a Nap, a Hold és a bolygók fénye. Megismer-jük a Tejút csillagainak sokféleségét és azt is miről árulkodik a távolról érkező csillagfény.

  „Fényhozó” 10.00-10.45, 12.00-12.45

  Olyan kémiai reakciókat mutatunk be, melyek energiája fény formájában szabadul fel (kemilumi-neszcencia), megnézzük, hogyan módosítható a kisugárzott fény energiája, továbbá példákat látunk különféle, fénytüneménnyel kísért reakciókra és a gázégő lángját is „kiszínezzük”.

  Fény és kémia 17.00-17.45

  A fény szerepe a kémiában: bemutatunk fény hatására lejátszódó folyamatokat, megnézzük, hogyan lehet kémiai úton fényt létrehozni és hogy mire használható még a kémiában az anyag és a fény kölcsönhatása.

  Fény és biológia 11.00-11.45

  A napfény energiájának kiaknázása a fotoszintézis folyamata által. Mikroszkópos fotoszintetizáló élőlények sejtszintű megfigyelése különös tekintettel a fotoszintetizáló sejtorganellum mozgásaira, a látható fényviszonyok legoptimálisabb kihasználására.

 • Rendező:
  Varázstorony
  Helyszín:
  Eger, Eszterházy tér. 1.
  Kapcsolattartó:
  Vida József
  Kapcsolattartó email címe:
  vidajo@ektf.hu
  Tervezett időpont:
  14.00-20.00
  Leírás:

  A fény ábrázolása képzőművészeti alkotásokon 16.00-16.45

  Ez a rendhagyó óra a különleges fényjelenségek (szivárvány, Tyndall-sugarak, sarki fények stb.) fotó- és képzőművészeti ábrázolásaiból mutat be különböző korokból néhányat. A műalkotások elemzése során kitérünk a jelenségek fizikai magyarázatára is.

  Az ezerarcú fény csodái 14.00-14.45

  Mi a fény? Hogyan viselkedik? Látható, érezhető? A fény néhány hullám tulajdonságának bemutatása az ultraibolya, az infravörös és a látható tartomány hullámhosszán. Hullámoptikai jelenségek, diffrakció, interferencia vékony rétegen.

  „Legyen világosság!” 15.00-15.45

  A fény keletkezése; A fény színei (különböző fényforrások spektrumai); A fény meghajlítása – az optikai kábel; A fény és anyag kölcsönhatása (fényelektromos hatás); Játék a lézerfénnyel – lézeres mini optikai show.

  Miértek a csillagok között 19.00-19.45

  Hová tűnnek nappal a csillagok? Miért hunyorognak? Miért sötét a világűr? Számos kérdésre kaphatunk választ a Nap, a bolygók, a csillagok világából néhány egyszerű kísérlet elvégzésével.

 • Rendező:
  Varázstorony
  Helyszín:
  Eger, Eszterházi tér 1.
  Kapcsolattartó:
  Vida József
  Kapcsolattartó email címe:
  vidajo@ektf.hu
  Tervezett időpont:
  10.00-22.00
  Leírás:

  Fény a képzőművészetben (Aula, földszint)

  A fény megjelenítése a festészetben és a fotóművészetben magától értetődő; a kiállítás a különleges fényjelenségek (szivárvány, Tyndall-sugarak, sarki fények, stb.) fotó- és képzőművészeti ábrázolásaiból mutat be néhányat, a különböző korokból.

  Optikai illúziók (4. emelet)

  Tablókon mutatunk be olyan, szemünket és agyunkat próbára tevő, valójában állóképeket, amik azt hitetik el velünk, hogy mozognak.

  Napfényből energia (Aula, földszint)

  A kiállítás a napenergia-hasznosítás 2500 éves történetét és a modern napenergia-eszközöket mutatja be. Hangsúlyosan jelenik meg a megújuló energiaforrások fontossága, korunk globális problémái – a környezetszennyezés és a globális felmelegedés – tükrében.

  Üstökösök a Naprendszerben (4. emelet)

  Heves Megye 7. osztályos tanulóinak tablókiállítása.

Pages